28 oktober 2010

Nyhet som värmer mitt hjärta

"En bank med gratis hobbymaterial avsett för återanvändning öppnas av Åbos ekotorg vid Rieskalähdevägen 74 på fredag."

Så att dagispersonalen kan gå dit istället för till Tiimari när det är pysseldags. Sååå bra! Läs om nyheten på ÅU. Liknande lär redan finns i Helsingfors.

Inga kommentarer: