1 mars 2010

Om långa innehållsförteckningar

Jag tycker inte om när böcker har en innehållsförteckning som är längre än fyra sidor. Och nio sidor är helt förkastligt. Det som förstås är bra med utförliga innehållsförteckningar är att det är lättare att hitta precis det man vill komma åt. Om man orkar genom den förstås.

Inga kommentarer: