11 februari 2010

Skolarbete pågår

Jag ögnar genom innehållsförteckningen i en lärobok om kvantitativa forskningsmetoder och tycker det är lustigt när ett kapitel heter Datorns välsignelse och förbannelse.

Uppdatering
Långt senare, djupt nere i långa utläggningar bestående av alltför svåra statistiska begrepp och formler, nytt stycke: Låt oss ta ett exempel för att konkretisera tankegången. Eh, ja tack!

Inga kommentarer: